הבלוג של WISE

ותק וניסיון מצטברים של עשרות שנים מציב את Wise בחזית המקצועית והפרקטית של עולם הייעוץ הכלכלי והמימוני.

מודלים פיננסיים
גלעד גרוס

מודלים לדירוג לקוחות

רווחיות של בנקים ונותני אשראי מונעת ממכירת מוצרי אשראי. אחד הסיכונים המרכזיים הגלומים במוצרי אשראי הוא 'סיכון אשראי', קרי הסיכון שפירעון או תשלום לא ישולם במלואו ובעיתו.

ככל שלנותן האשראי יש מידע טוב ומדויק יותר לגבי לקוחותיו והערכה נכונה יותר של סיכון האשראי הוא יכול להתאים את המוצרים והשירותים לרמת הסיכון של הלקוחות והעסקאות. יכולת זו מאפשרת להתחרות טוב יותר בשוק, למכור מוצרים רבים יותר המותאמים לסיכון של כל לקוח ולקוח 'טוב' או 'רע' וכן לנהל את הסיכונים באופן שוטף.

קריאה »
ייעוץ
אלון טובול

חמש הטיות נפוצות בהערכות שווי וכיצד ניזהר מהן?

הערכות שווי עשויות להיות נגועות בהטיות כאלו או אחרות, אשר את חלקן פרטנו ואת חלקן לא, כיצד הקורא או המשתמש באותן הערכות יכול להסתמך עליהן בבטחה? מהי התרומה שלהן? חשוב לזכרו שאומנם הרשות לני"ע אמורה להגן על אינטרס המשקיעים, בכל הנוגע לחברות ציבוריות, אך המעורבות שלה נוגעת בעיקר למצבים של אי סבירות בהערכות השווי

קריאה »
פיננסים
גלעד גרוס

"הוה זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים" … לא בתחום האשראי

בהחלט יתכן שלקוחות שנמצאים בתפר בו הם יכולים להיכלל באוכלוסיות שונות יקבלו ציון שונה בשני מודלים, כך למשל חברה בינונית יכולה להציג את עצמה כחברה קטנה וחזקה או כחברה גדולה וחלשה. סביר להניח שבמקרה הראשון בו היא תסווג כחברה קטנה וחזקה היא תקבל תנאים טובים יותר מאשר במקרה בו היא תסווג כחברה גדולה וחלשה… עדיף לה להיות ראש לשועלים

קריאה »
כלכלה חשבונאית
יואל סקרה

ריבית ההיוון בחוזי חכירה – IFRS16

החל מה-1.1.2019 נכנס לתוקפו תקן IFRS16, אשר קובע שמרבית חוזי החכירה הרווחים בשוק, ימדדו מעתה כחוזי חכירה הונית ותזרימי החכירה יהוונו לסכומי התחייבות ונכס במאזנים, טיפול חשבונאי אשר עשוי להביא בחלק מן החברות המאמצות לשינוי מהותי במאזן ובסיווגי ההוצאה בדוח רווח והפסד.
בבואנו לקבוע את שיעור ההיוון, יש לתת את הדעת למאפיינים השונים של המלווים ושל הבטוחות הנכללים בחובות אחרים השוואתיים

קריאה »

מעוניינים בפגישה עם המומחים של Wise?

Wise Consulting מעניקה שירותי יעוץ כלכלי מימוני לחברות המובילות במשק הישראלי
לרבות חברות ציבוריות, פרטיות וממשלתיות, בנקים, משרדי עורכי דין ומשרדי רואי חשבון.
הצוות של Wise ליווה תהליכים כלכליים משמעותיים ביותר במשק הישראלי בשנים האחרונות.

  • מגדל משה אביב, ז'בוטינסקי 7 רמת גן